Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dorosłych

W ramach Poradni WOTUiW realizujemy programy terapeutyczne dla:

Psychoterapia uzależnień

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia prowadzi pełny (podstawowy i pogłębiony) program terapii uzależnienia. Pacjent zaczyna od wizyt diagnostycznych lekarskich i terapeutycznych, w efekcie których ustalany jest plan leczenia. Terapia jest dostosowywana do potrzeb wynikających z diagnozy terapeutycznej pacjenta. Podstawową formą oddziaływań terapeutycznych jest psychoterapia grupowa oraz regularne sesje psychoterapii indywidualnej. Podczas leczenia pacjent ma możliwość skorzystania z różnych grup w zależności od tego, na jakim etapie zdrowienia się znajduje. W miarę postępów w leczeniu uzależnienia poruszane są coraz głębsze problemy stanowiące podłoże uzależnienia.

Terapia współuzależnienia

Osoby, które poszukują pomocy w związku z uzależnieniem kogoś bliskiego zaczynają od spotkań diagnostycznych lekarskich/terapeutycznych – w zależności od potrzeby. Początek terapii to spotkania indywidualne. Istnieje też możliwość uczestniczenia w programie terapii grupowej dla osób współuzależnionych, którym mimo najszczerszych chęci i starań nie udało się znaleźć sposobu na pomoc bliskiemu, uzależnionemu i które nie potrafią poradzić sobie z aktualną sytuacją życiową. Terapia grupowa jest podzielona na dwa etapy:

Psychoterapia DDA

WOTUiW prowadzi psychoterapię dla osób z tzw. syndromem DDA – dorosłych, którzy zgłaszają się na psychoterapię z powodu problemów, których źródłem są doświadczenia związane z wychowaniem w rodzinie z problemem alkoholowym. Rodzina z problemem alkoholowym jest rodziną dysfunkcyjną, która nie może zapewnić dzieciom prawidłowych warunków rozwoju. W wyniku życia w niesprzyjających warunkach – odrzucenia, poczucia zagrożenia, ciągłego wstydu, życia w permanentnym stresie i strachu – dzieci muszą wykształcić specyficzne mechanizmy przystosowawcze. Dzięki nim mogły przetrwać w rodzinie alkoholowej. Jak na ironię jednak to, co pomagało przetrwać w przeszłości, w dorosłym życiu staje się źródłem niskiego poczucia wartości, potrzeby kontrolowania siebie i innych, lęku przed zmianami, zamykania się w sobie, trudnościami w identyfikowaniu i wyrażaniu uczuć, brakiem zaufania, problemów w relacjach itp..

Psychoterapia DDA jest nastawiona na przepracowanie tych trudności. Zaczyna się od spotkań indywidualnych a następnie grupowych. Program psychoterapii grupowej DDA kłada się z dwóch etapów:

  1. podstawowy, którego celem jest autodiagnoza, lepsze zrozumienie siebie jako DDA oraz oswojenie się z procesem terapeutycznym;
  2. pogłębiony - „o stawaniu się sobą”, który zgodnie z nazwą ma na celu odzyskanie swojego prawdziwego ja poprzez lepsze zrozumienie siebie, doświadczenie bezpiecznych, wspierających relacji z innymi, możliwość bycia wysłuchanym i zrozumianym oraz integrację osobowości.
Wersja XML