Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział dzienny umożliwia podjęcie intensywnego leczenia porównywalnego z pobytem w ośrodku stacjonarnym z tą różnica, że pacjent nie jest całą dobę w oddziale, ale kończy pracę terapeutyczną do godziny 16:00 w każdy dzień roboczy. Pacjent nocuje w domu, ale bierze udział w intensywnym, codziennym programie terapii, co może być dodatkową zaletą tej formy leczenia. Na czas leczenia może zostać wystawione zwolnienie lekarskie.

Jakie warunki musi spełnić pacjent, aby podjąć leczenie w oddziale dziennym?

Jak wygląda i kto prowadzi terapię w naszym oddziale dziennym?

Terapia trwa 8 tygodni, z czego pacjent ma zajęcia grupowe od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00 z przerwą na posiłek. Dodatkowo każdy pacjent raz w tygodniu ma terapię indywidualną. Na czas leczenia pacjent otrzymuje zwolnienie lekarskie (jeśli potrzebuje).  Po ukończeniu terapii w Oddziale Dziennym pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w programie terapii Poradni WOTUiW w Opolu – pogłębiona praca nad uzależnieniem oraz jego podłożem. Pacjenci w tym czasie korzystają z opieki medycznej (lekarze psychiatrzy, pielęgniarka) oraz z pomocy zespołu terapeutów (specjalistów i instruktorów psychoterapii uzależnień, psychologów). Leczenie odbywa się w formie grupowej (praca wspólnie z innymi pacjentami) jak i indywidualnej (terapia indywidualna).

Bliższe informacje na temat szczegółów i warunków rozpoczęcia leczenia w oddziale dziennym leczenia uzależnień udziela personel WOTUiW w Opolu

Wersja XML