Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy na superwizje

W 2019 roku Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu organizuje superwizje kliniczne dla pracowników lecznictwa odwykowego z terenu Województwa Opolskiego.
 
Superwizje poprowadzi Pani mgr Teresa Brandys-Tylipska.
Psycholog kliniczny, Trener PTP, superwizor PTP
 
Superwizje odbywają się w następujących terminach:


Spotykamy się zawsze w czwartek o godz. 9.00 - 15.00 w WOTUiW Opole ul. Głogowska 25 w sali Nr. 8

W superwizji mogą wziąć udział pracownicy placówek lecznictwa odwykowego, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Prosimy o przygotowanie materiału do omówienia na superwizji np. studium przypadku, omówienie grupy, lub innych problemów związanych z pracą psychoterapeuty uzależnień.
Prosimy zgłosić swoje uczestnictwo w superwizji przynajmniej 1 dzień przed spotkaniem pod telefonem: 77/ 455 25 35 lub 77/ 457 63 64

Wersja XML