Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Informujemy, że zostały ogłoszone dwa konkursy na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu.

Szczegóły dostępne są poniżej:

Wersja XML