Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rys historyczny

historia_480.jpeg
Ośrodek usytuowany jest w zespole pałacowo-parkowym. Budynek szpitalny mieści się w zabytkowym pałacu z XVIII w. Został on przebudowany w latach 1872–1915, wówczas nadano mu styl neogotycki. Obiekt usytuowany jest w małej wiosce Woskowice Małe na północno–zachodnim krańcu województwa opolskiego.

Zakład utworzono na podstawie uchwały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 6.V.1960 i nadano mu nazwę Zakład Odwykowego Leczenia Alkoholików.

Początkowo, w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu główną rolę odgrywała ergoterapia. Pacjenci pracowali w Warsztatach Terapii Zajęciowej, działających przy Zakładzie. Natomiast farmakoterapia zajmowała dalsze miejsce. W skład Warsztatów Terapii Zajęciowej wchodziły warsztaty: ślusarski, stolarski, malarski, betoniarski, wikliniarski, zabawkarski oraz zorganizowany transport. Inne uruchamiane były okresowo w miarę istniejących potrzeb i możliwości, np.: szewski, krawiecki, elektrotechniki itp.

buxakowski.jpeg
Pierwszym Dyrektorem zakładu był lekarz psychiatra Mieczysław Buxakowski.

Po objęciu w 1990 r funkcji dyrektora przez lek.med.specjalistę psychoterapii, specjalistę terapii uzależnień Ewę Skrzyczewską ergoterapię zastąpiono psychoterapią. Obecnie oferta terapeutyczna Ośrodka obejmuje różne formy psychoterapii w tym: grupową, indywidualną, psychoedukacyjną.

Po 1998 r. została przyłączona do zakładu - Poradnia Odwykowa. Początkowo jako zamiejscowa jednostka organizacyjna w Namysłowie, a obecnie znajduje się na terenie zakładu w Woskowicach Małych.

Na mocy Uchwały Nr XXVIII/237/2004 Sejmiku Województwa Opolskiego, z dniem 31.08.2005 r., przyłączony został do Zakładu - Wojewódzki Ośrodek Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Wojewódzki Ośrodek Uzależnienia i Współuzależnienia świadczy usługi zdrowotne w zakresie uzależnień na rzecz wszystkich potrzebujących oraz ich rodzin. Obecnie obejmuje opieką młodzież z problemami narkotykowymi i alkoholowymi.

Wersja XML