• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady rejestracji pacjentów

Odział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)

W oddziale przyjęcia prowadzone są na bieżąco w zależności od ilości wolnych miejsc. Pacjenci nie są zapisywani w kolejkę oczekujących, a termin przyjęcia jest ustalany indywidualnie z personelem medycznym pod nr tel. 77/419 65 22 lub 77/419 65 55 (całodobowo).

Wymagane dokumenty:

Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień (COTU)

Na leczenie w oddziale COTU, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych prowadzona jest lista oczekujących na leczenie.

Rejestracja do kolejki oczekujących dokonywana jest w godzinach pracy Ośrodka (całodobowo), chronologicznie, wg kolejności zgłoszenia pod nr tel. 77/419 65 22 lub 77/419 65 55. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane dokumenty:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Wizyty ustalane są w zależności od harmonogramu czasu pracy przychodni oraz dostępności. Pacjenci nie są zapisywani w kolejkę oczekujących, a termin przyjęcia jest ustalany indywidualnie z personelem pod nr tel. 77/419 65 22 lub 77/419 65 55 (w godzinach pracy przychodni wg. harmonogramu) lub po osobistym zgłoszeniu się do przychodni.

Wymagane dokumenty:

Wersja XML

Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych
ul. Pałacowa 15
46-100 Woskowice Małe
tel. 77 419 65 22
fax 77 419 65 22
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 53352
w tym miesiącu: 5171
dzisiaj: 21