Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady rejestracji pacjentów

Odział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)

W oddziale przyjęcia prowadzone są na bieżąco w zależności od ilości wolnych miejsc. Pacjenci nie są zapisywani w kolejkę oczekujących, a termin przyjęcia jest ustalany indywidualnie z personelem medycznym pod nr tel. 77/419 65 22 lub 77/419 65 55 (całodobowo).

Wymagane dokumenty:

Oddział Terapii Uzależnień

Na leczenie w oddziale, zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych prowadzona jest lista oczekujących na leczenie.

Rejestracja do kolejki oczekujących dokonywana jest w godzinach pracy Ośrodka, chronologicznie, wg kolejności zgłoszenia pod nr tel. 774196522 lub 774196555. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wymagane dokumenty:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Wizyty ustalane są w zależności od harmonogramu czasu pracy przychodni oraz dostępności. Pacjenci nie są zapisywani w kolejkę oczekujących, a termin przyjęcia jest ustalany indywidualnie z personelem pod nr tel. 774196522 lub 774196555 (w godzinach pracy przychodni wg. harmonogramu) lub po osobistym zgłoszeniu się do przychodni.

Wymagane dokumenty:

Wersja XML