Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta ośrodka

CIERPISZ Z POWODU WŁASNEGO UZALEŻNIENIA, ALBO MASZ W RODZINIE OSOBĘ UZALEŻNIONĄ

Możesz zadzwonić do Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

tel. 774196555 lub 774196522

lub Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

tel. 774552535 szczegóły na stronie www.wotuiw.opole.pl

Osoby zainteresowane mogą przyjść do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia anonimowo i bezpłatnie skorzystać z porady w godzinach jej pracy.

 

Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Woskowicach Małych leczy ludzi uzależnionych od alkoholu, hazardu oraz świadczy pomoc rodzinie cierpiącej z powodu uzależnienia jednego z jej członków. Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków ubezpieczone lub nieubezpieczone przyjmowane są bez skierowania. Pozostałe  osoby  hazardziści członkowie rodzin osób uzależnionych  musza posiadać skierowanie do poradni wystawione przez lekarza.

 

Leczenie całodobowe osób uzależnionych odbywa się na dwóch oddziałach Ośrodka  

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA dawniej DETOX)

Znajduje się w siedzibie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. Świadczy usługi zdrowotne dla kobiet i mężczyzn. Zadaniem Oddziału jest udzielanie całodobowych świadczeń diagnostyczno–leczniczych dla osób dorosłych, u których wystąpiły objawy zespołu abstynencyjnego.

Na postępowanie diagnostyczno–lecznicze w tym oddziale składają się przede wszystkim:

Oddziałem kieruje lekarz specjalista psychiatra Iwona Fijałkowska. W oddziale ponadto zatrudnieni są: lekarze psychiatrzy, lekarze różnych specjalności jako dyżuranci i konsultanci, pielęgniarki, psycholog i psychoterapeuta uzależnień.

Oddział Terapii Uzależnień

W ramach oddziału oferujemy sześciotygodniowy, intensywny program psychoterapii uzależnień przeznaczony dla osób uzależnionych. Program terapeutyczny skonstruowany  zgodnie z obowiązującym prawem oraz  w oparciu o sprawdzone i skuteczne wzorce realizowane od lat w Polsce i na świecie, wzbogacony został efektami własnych, wieloletnich szkoleń zawodowych członków zespołu terapeutycznego.

Program realizowany jest w ramach zajęć grupowych i indywidualnych, dostosowany do możliwości osobistych każdego pacjenta, rodzaju i etapu uzależnienia.

Praca terapeutyczna skupia się głównie na następujących obszarach:

Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, treningach zachowań, zebraniach społeczności.

Od początku terapii każdemu pacjentowi towarzyszy indywidualny terapeuta. Konstruuje on, w oparciu o zindywidualizowane problemy pacjenta, Osobisty Program Terapii. Po ukończeniu programu terapeutycznego pacjent układa Plan Dalszego Zdrowienia. Przy jego konstruowaniu szczególny nacisk kładziemy na to aby był realizowany w miejscu zamieszkania pacjenta.

Propozycja terapeutyczna obejmuje również pracę z rodzinami pacjentów w postaci odbywających się raz w miesiącu spotkań edukacyjnych.

Oddziałem kieruje specjalistka psychoterapii uzależnień Marzanna Wojtczak-Słowikowska.

W oddziale zatrudnieni są certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień, psycholodzy, instruktor terapii uzależnień.

Wersja XML