Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

ul. Głogowska 25B
45-315 Opole
tel.: 77 455 25 35 lub 77 457 63 64
e-mail: 

logotyp Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu

Jesteśmy największa poradnią na Opolszczyźnie i od wielu lat pomagamy osobom cierpiącym z powodu uzależnienia i członkom ich rodzin.
Oferujemy pomoc w zakresie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i ich rodzin.
W naszym ośrodku otrzymasz pomoc od lekarza psychiatry, od psychoterapeutów i psychologów, dobierzemy formę pomocy adekwatną do Twojej sytuacji.
Nie wymagamy skierowania.

Oferujemy pomoc osobom uzależnionym od:

Pomagamy również bliskim uzależnionych, którzy doświadczają cierpienia psychicznego i/lub fizycznego z powodu ich choroby.

Mamy również ofertę terapeutyczną dla dzieci i młodzieży uzależnionej oraz ich rodziców/opiekunów.

Kierownik placówki:

Zespół terapeutyczny:

Lekarze psychiatrzy:

Wersja XML