Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Poradnią kieruje specjalista psychoterapii uzależnień Halina Biedka, ponadto pracują w niej lekarz psychiatra, specjaliści psychoterapii uzależnień i psycholodzy. Telefon kontaktowy 774196522.

Poradnia oferuje:

Informujemy, że osoby współuzależnione, uzależnione od hazardu i innych uzależnień behawioralnych powinny posiadać aktualne ubezpieczenie.

W procesie leczenia pacjent uzależniony nabywa umiejętności pomocne w kontynuowaniu zdrowienia, natomiast pacjenci współuzależnieni nabywają umiejętności radzenia sobie z problemem uzależnienia w rodzinie i środowisku. Program psychoterapii uzależnień skonstruowany został w oparciu o sprawdzone i skuteczne wzorce realizowane od lat w Polsce, który systematycznie zostaje wzbogacony efektami własnych wieloletnich doświadczeń zawodowych zespołu terapeutycznego.

Przyjęcie pacjenta odbywa się w/g grafiku po uprzednim ustaleniu terminu wizyty telefonicznie lub osobiście. 

Godziny pracy poradni

Poradnia Odwykowa znajduje się w siedzibie zakładu, świadczy usługi zdrowotne dla pacjentów całego kraju.

Wersja XML